TERKINI
Mail Instagram Pinterest RSS
Mega Menu
  • Anything

    These are widget areas. You can put anything you want in here.

    Mail Instagram Pinterest RSS

Negara Berkebajikan tawaran PAS : Agenda 5

Sekiranya PAS diberi kepercayaan bersama-sama PR untuk memerintah negara, PAS berazam untuk menterjemahkan konsep Negara Berkebajikan ini dengan melaksanakan dahulu 10 agenda-agenda utama berikut sepanjang penggal pertama pemerintahan PR:


Agenda 5: Perkhidmatan Kesihatan Cekap, Berkualiti dan Boleh-capai

a. Mewujudkan Skim Pembiayaan Kesihatan Nasional (SPKN) bagi kumpulan rakyat yang tidak mempunyai Skim Perlindungan Kesihatan daripada majikan masing-masing agar dapat menikmati perkhidmatan kesihatan yang berkualiti.

b. Menubuhkan Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan untuk mempertimbangkan skim perkhidmatan kesihatan yang lebih munasabah demi mengelakkan ‘ketirisan tenaga pakar’ kepada pihak swasta atau ke luar negara.

c. Memberikan perkhidmatan kesihatan percuma sepenuhnya kepada golongan miskin, kanak-kanak dan ibu-ibu mengandung.

d. Memberi pengiktirafan kepada kaedah-kaedah perubatan alternatif untuk mempelbagaikan pilihan kepada masyarakat memperolehi perkhidmatan kesihatan yang sesuai dengan mereka.

e. Memberi insentif kepada badan-badan masyarakat madani untuk terlibat aktif di atas semangat kesukarelaan dalam menyampaikan perkhidmatan kesihatan langsung kepada masyarakat terutama di luar bandar.