TERKINI
Mail Instagram Pinterest RSS
Mega Menu
  • Anything

    These are widget areas. You can put anything you want in here.

    Mail Instagram Pinterest RSS

Negara Berkebajikan tawaran PAS : Agenda 4

Sekiranya PAS diberi kepercayaan bersama-sama PR untuk memerintah negara, PAS berazam untuk menterjemahkan konsep Negara Berkebajikan ini dengan melaksanakan dahulu 10 agenda-agenda utama berikut sepanjang penggal pertama pemerintahan PR:


Agenda 4: Pendidikan Berkualiti, Berdaya Saing dan Boleh-capai

a. Memberi peruntukan mencukupi kepada sekolah-sekolah dengan meningkatkan bantuan perbelanjaan per kapita dan memastikan perbelanjaan yang telus dan berhemat supaya ibu bapa tidak lagi menanggung kos-kos tersembunyi bagi menyekolahkan anak-anak mereka.

b. Memberi peruntukan khas kepada PIBG di sekolah-sekolah luar Bandar bagi membantu kegiatan meningkatkan kecemerlangan pencapaian akademik luar bandar.

c. Memberikan yuran pengajian percuma kepada anak-anak dari keluarga luar bandar berpendapatan RM1500 ke bawah dan keluarga bandar berpendapatan RM 2500 ke bawah untuk memasuki universiti-universiti awam.

d. Memberikan autonomi kepada universiti-universiti awam dan menjana iklim akademik yang sihat demi meningkatkan daya saing pendidikan tinggi di peringkat global.

e. Menjana institusi pengajian tinggi yang berprestasi cemerlang dengan menambah peruntukan R&D dengan jumlah yang setara dengan peruntukan R&D di negara-negara maju.